agramlylyk at

  1. Agramy köplük, agyrlyk.

  2. Salyhatlylyk, paýhaslylyk, parasatlylyk, edeplilik; gaýgylylyk, ünjülilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem agramlylyk - agramlylygy.


Duş gelýän formalary
  • agramlylyga
  • agramlylygy
  • agramlylygyna
  • agramlylygyny