agaran a‧ga‧ran

[a:garan]

Düýe çalynyň ýüzüne galýan gatyk.

  • Çaý teýi ýerine alaçaly ýag hem düýäniň agaryny bilen bakdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Agaran bilen çörek iýdik.


Duş gelýän formalary
  • agarana
  • agaranam
  • agaranda
  • agarandygyny
  • agaranly
  • agarany
  • agaranyny
  • agaranyň