agaç a‧gaç

 1. Esasy düýbünden şaha aýrylyp ösýän köpýyllyk uly ösümlik.

  • Kenar boýundaky agaçlaryň ygşyldysynyň küýli owazyny sähra ýaýradýardy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Agajyň erbedi soky bolar, adamyň erbedi-sopy. (nakyl)

 2. Gurluşyk materialy, ýangyç serişdesi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem agaç - agajy.

agaç etli

seret etli

 • Bu adam otuz bäş ýaşlar çemeli, onuň agaç etli, agras bugdaýreňk ýüzi güne ýanypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • agaja
 • agajam
 • agajy
 • agajy-da
 • agajydy
 • agajydyr
 • agajyma
 • agajymy
 • agajymyz
 • agajymyzdan
 • agajymyzyň
 • agajyna
 • agajynam
 • agajynda
 • agajyndan
 • agajyny
 • agajyny-da
 • agajynyň
 • agajyň
 • agajyňy
 • agaç-da
 • agaçda
 • agaçdaky
 • agaçdan
 • agaçdandyr
 • agaçdygyny
 • agaçdyr
 • agaçlar
 • agaçlara
 • agaçlaram
 • agaçlarda
 • agaçlardaky
 • agaçlardan
 • agaçlardy
 • agaçlardygy
 • agaçlardyr
 • agaçlary
 • agaçlaryma
 • agaçlarymyz
 • agaçlaryn
 • agaçlaryna
 • agaçlarynda
 • agaçlaryndan
 • agaçlaryndanam
 • agaçlaryny
 • agaçlarynyň
 • agaçlaryň
 • agaçlaryňy
 • agaçlaryňyzy
 • agaçly
 • agaçlyga
 • agaçlygy
 • agaçlygynyň
 • agaçlygyň
 • agaçlyk
 • agaçlykdy
 • agaçmyş
 • agaçsyz