aga a‧ga

[a:ga]

 1. Özüňden uly erkek dogan ýa-da ata tarapyndan bolan erkek garyndaş.

  • Şondan soň Wepanyň agalary-da ony köteklemelerini goýdular. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Biri ini ýaly, birisi aga. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

 2. Ýaşuly adamlara ýüzlenilende ýa-da olara hormat goýlup aýdylýan söz.

  • Berdi aganyň ogluna Annaguly sölpi diýerdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 3. Hökümdar, häkim.


Duş gelýän formalary
 • aga-da
 • agada
 • agadan
 • agadanam
 • agady
 • agadyr
 • agaja
 • agalam
 • agalar
 • agalara
 • agalaram
 • agalarda
 • agalardan
 • agalarmy
 • agalary
 • agalary-da
 • agalarydyr
 • agalarym
 • agalaryma
 • agalarymam
 • agalarymdan
 • agalarymy
 • agalarymyz
 • agalarymyň
 • agalaryna
 • agalaryndan
 • agalaryny
 • agalarynyň
 • agalaryň
 • agalaryňam
 • agaly
 • agalyga
 • agalygy
 • agalygydy
 • agalygyna
 • agalygynda
 • agalygyndan
 • agalygyny
 • agalygynyň
 • agalygyň
 • agalyk
 • agam
 • agama
 • agamam
 • agamdan
 • agamdy
 • agamy
 • agamyz
 • agamyza
 • agamyzy
 • agamyzyň
 • agamyň
 • agamyňky
 • agamça
 • aganam
 • agany
 • aganyň
 • aganyňam
 • aganyňky
 • agasam
 • agasy
 • agasy-da
 • agasydy
 • agasydyr
 • agasyna
 • agasynam
 • agasyndan
 • agasyny
 • agasynyň
 • agasynyňam
 • agasyz
 • agaň
 • agaňa
 • agaňam
 • agaňdan
 • agaňy
 • agaňyz
 • agaňyza
 • agaňyzam
 • agaňyzdan
 • agaňyzyň
 • agaňyň