aerodrom

Uçaryň we beýleki uçýan apparatlaryň uçmagy, gonmagy hem-de durmagy üçin ýörite enjamlaşdyrylan meýdança.

  • Aerodroma biz derrew gideli. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • aerodroma
  • aerodromlar
  • aerodromlara
  • aerodromlary
  • aerodromlaryň
  • aerodromy
  • aerodromyna
  • aerodromynda
  • aerodromyň