adyýaman

[a:dyýaman]

Botanika Arpa-bugdaýyň içinde gögerýän däneli haşal ot.

  • Adyýaman, süýtleňňiç ýaly biderek otlardan başga bu ýerde hiç zat ýok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)