aşyrylmak a‧şy‧ryl‧mak işlik

[a:şyrylmak]

 1. Belli bir ýere äkidilmek, belli bir ýere geçirilmek, bir ýerden başga bir ýere ugradylmak.

 2. Belli bir çäkden, normadan çykarylmak, artdyrylmak, ýokarlandyrylmak.

 3. Kelemenläp gaýtmak.


Duş gelýän formalary
 • aşyrylan
 • aşyrylanda
 • aşyrylandan
 • aşyrylandygy
 • aşyrylandygyna
 • aşyrylandygyny
 • aşyrylandyr
 • aşyrylanlygy
 • aşyrylanyndan
 • aşyrylar
 • aşyrylardy
 • aşyrylaýmaly
 • aşyrylaýsa
 • aşyryldy
 • aşyryljagyna
 • aşyryljagyny
 • aşyryljak
 • aşyryljakdygy
 • aşyryljakdygyna
 • aşyrylma
 • aşyrylmadyk
 • aşyrylmaga
 • aşyrylmagy
 • aşyrylmagydyr
 • aşyrylmagyna
 • aşyrylmagynda
 • aşyrylmagyndaky
 • aşyrylmagyndan
 • aşyrylmagyny
 • aşyrylmagynyň
 • aşyrylmagyň
 • aşyrylmajak
 • aşyrylmak
 • aşyrylmakda
 • aşyrylmakdan
 • aşyrylmaklygyny
 • aşyrylmaklyk
 • aşyrylmakçy
 • aşyrylmaly
 • aşyrylmalydygy
 • aşyrylmalydygyna
 • aşyrylmalydygyny
 • aşyrylmalydyr
 • aşyrylman
 • aşyrylmandygyny
 • aşyrylmandyr
 • aşyrylmasa
 • aşyrylmasy
 • aşyrylmazlygy
 • aşyrylmaýan
 • aşyrylmaýandygyny
 • aşyrylmaýar
 • aşyrylsa
 • aşyrylsa-da
 • aşyrylyp
 • aşyrylypdy
 • aşyrylypdyr
 • aşyrylýan
 • aşyrylýandygy
 • aşyrylýandygyna
 • aşyrylýandygynda
 • aşyrylýandygyny
 • aşyrylýandygynyň
 • aşyrylýandyr
 • aşyrylýandyrlar
 • aşyrylýanlygy
 • aşyrylýanlygydyr
 • aşyrylýanlygyny
 • aşyrylýanlygynyň
 • aşyrylýar
 • aşyrylýardy
 • aşyrylýarka
 • aşyrylýarlar
 • aşyrylýarmy