aşhana aş‧ha‧na at

[aşha:na]

Köpçülik üçin nahar bişirilýän ýer, naharhana.

 • Biz tutuş demirden edilen aşhana gelýäris. (M. Gorkiý, Eserler)

 • Diňe çaýhanalar, aşhanalar, käbir ownujak meýdan dükanlary açykdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • aşhanada
 • aşhanadaky
 • aşhanadakylar
 • aşhanadan
 • aşhanalar
 • aşhanalary
 • aşhanalarynda
 • aşhanalaryň
 • aşhanamy
 • aşhanany
 • aşhananyň
 • aşhanasy
 • aşhanasynda
 • aşhanasyndan
 • aşhanasyny
 • aşhanasynyň
 • aşhanaň