aşgazan aş‧ga‧zan

[aşga:zan]

Muskul haltajygy görnüşinde bolan nahar siňdiriji organ.

 • Aşgazan duz kislotasyny hem bolup çykarýar.


Duş gelýän formalary
 • aşgazana
 • aşgazanda
 • aşgazandaky
 • aşgazandan
 • aşgazandyr
 • aşgazanmyş
 • aşgazany
 • aşgazanymda
 • aşgazanyna
 • aşgazanynda
 • aşgazanyndamy
 • aşgazanyndan
 • aşgazanyny
 • aşgazanynyň
 • aşgazanyň
 • aşgazanyňda
 • aşgazanyňy
 • aşgazanyňyza
 • aşgazanyňyzam