aňtamak aň‧ta‧mak işlik

Birini ýa-da bir zady tutmak ýa-da ýok etmek maksady bilen gözlemek, yzarlamak.

 • Kitaplary dagydamyzsoň, naçalnikler: -- Bu nireden peýda bolduka -- diýip aňtar. Ol haty oňa bermekligiň ýagdaýyny aňtaýardy. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
 • aňtadam
 • aňtady
 • aňtadylar
 • aňtadym
 • aňtajakdyr
 • aňtamaga
 • aňtamak
 • aňtamaklaryny
 • aňtamaklyk
 • aňtamaly
 • aňtamazlar
 • aňtanlar
 • aňtanym
 • aňtap
 • aňtapdyr
 • aňtar
 • aňtaryn
 • aňtaýan
 • aňtaýardy
 • aňtaýyn