aňtalmak aň‧tal‧mak işlik

Gözlenmek, yzarlanmak.

  • Diýmeli, aňtalmakda, sürgünlerde çekilen azaplar biderek gitmändir! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • aňtalmak
  • aňtalmakda