aňtaýjy aň‧taý‧jy

Birini, bir zady tutmak, ýok etmek maksady bilen yzarlaýan, gözleýän.

  • Gije, gaýtam erbetdir-köçelerde adam az bolýar, aňtaýjy kän bolýar. Adamlaryň aragatnyşygyndaky has agdyklyk edýän zat, pursat aňtaýjy gahar duýgusydy. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
  • aňtaýjylar
  • aňtaýjylyk