aňsyzlyk aň‧syz‧lyk

[a:ňsyzlyk]

Huşsuzlyk, huşy gaçanlyk, düşünjesizlik.

  • Aňsyzlygyň hem çaky bilen -- diýip, ejesi oňa hüňürdedi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aňsyzlyk - aňsyzlygy.


Duş gelýän formalary
  • aňsyzlyga
  • aňsyzlygy
  • aňsyzlygyň
  • aňsyzlyklar