aňsyz aň‧syz 1 sypat

[a:ňsyz]

Huşsuz, huşy gaçan; düşünjesiz.

aňsyz aň‧syz 2 sypat

[a:ňsyz]

Ägirt, uly, örän mähnet, ummasyz, gaty kän.

  • Ol aňsyz bir zady göterip barýar.


Duş gelýän formalary
  • aňsyza
  • aňsyzlaryň
  • aňsyzlyga
  • aňsyzlygy
  • aňsyzlygyň
  • aňsyzlyk