aňsatlaşmak aň‧sat‧laş‧mak işlik

[aňsa:tlaşmak]

Aňsat bolmak, ýeňleşmek, ýönekeýleşmek, sadalaşmak.

  • Onuň işi öňküsinden aňsatlaşan bolmaga çemeli.


Duş gelýän formalary
  • aňsatlaşan
  • aňsatlaşar
  • aňsatlaşdy
  • aňsatlaşdyr
  • aňsatlaşmak
  • aňsatlaşyp
  • aňsatlaşypdy
  • aňsatlaşýar
  • aňsatlaşýardy