aňsat aň‧sat

[aňsa:t]

Ýeňil, ýönekeý, kyn däl.

 • Diňe dilde aňsat on put pagtany, Her gün ýygýan -- diýip, batyr aýtmak. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Ähli halkyň beýle guwanjyny gazanmak aňsat däldir.

 • Aňsat iş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aňsat - aňsady.


Duş gelýän formalary
 • aňsadam
 • aňsady
 • aňsadydy
 • aňsadyn
 • aňsadyna
 • aňsat-da
 • aňsatdan
 • aňsatdy
 • aňsatdygy
 • aňsatdygyny
 • aňsatdyr
 • aňsatja
 • aňsatlar
 • aňsatlarynyň
 • aňsatlyga
 • aňsatlygy
 • aňsatlygydyr
 • aňsatlyk
 • aňsatmy
 • aňsatmyka
 • aňsatça