aňry-bäri aň‧ry-bä‧ri

Oduk-buduk, ojuk-bujuk.

  • Onuň gözünde bir äýnek bardy weli, ol äýnegiň saplary döwüm-döwüm bolup, näzik sim bilen hem aňry-bäri, ýüp-süp bilen saralypdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ýoldaşym: -- Aňry-bäri zat aljak -- diýip, magazine tarap ýöneldi.


Duş gelýän formalary
  • aňry-bärilerini
  • aňry-bärileriň