aňly sypat

[a:ňly]

Paýhasly, düşünjeli, düşbi.

  • Ol hem gaty aňly çopandyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men indi aňly esger, Uly Watana sakçy. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • aňla
  • aňlady
  • aňladyk
  • aňlylyk