aňlatmak işlik

[a:ňlatmak]

 1. Düşündirmek, aňyna ýetirmek, bildirmek.

  • Köplenç wagtlarda bir düşünjäniň özüni dürli sözler bilen aňlatmak bolar. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

 2. Many bermek.

  • Sesler belli bir tertipde gelip, many aňladýarlar.

 3. Duýdurmak, bildirmek, syzdyrmak.

  • Aman poşy özüniň razydygyny her sözünde aňladardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Hojaw, Artykowa seredip, bir zat diýjegini aňlatdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aňlatmak - aňladýar, aňladar, aňladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • aňladalyň
 • aňladan
 • aňladanda
 • aňladandygy
 • aňladandygyna
 • aňladandygyny
 • aňladandyr
 • aňladanlary
 • aňladanok
 • aňladanymyzda
 • aňladanyň
 • aňladar
 • aňladardy
 • aňladarys
 • aňladyp
 • aňladypdyr
 • aňladypdyrlar
 • aňladýan
 • aňladýandygy
 • aňladýandygymyz
 • aňladýandygyna
 • aňladýandygyny
 • aňladýandyklary
 • aňladýandyklaryna
 • aňladýandyklaryny
 • aňladýandyr
 • aňladýandyrlar
 • aňladýanlar
 • aňladýanlara
 • aňladýanlygy
 • aňladýanlygyny
 • aňladýany
 • aňladýança
 • aňladýar
 • aňladýardy
 • aňladýarka
 • aňladýarlar
 • aňladýarmy
 • aňladýarmyka
 • aňladýarys
 • aňlatdy
 • aňlatdy-da
 • aňlatdylar
 • aňlatjak
 • aňlatjakdygyny
 • aňlatma
 • aňlatmaga
 • aňlatmaga-da
 • aňlatmagy
 • aňlatmagydyr
 • aňlatmagyn
 • aňlatmagyna
 • aňlatmagyndan
 • aňlatmagyň
 • aňlatmajak
 • aňlatmak
 • aňlatmakda
 • aňlatmakdan
 • aňlatmakdyr
 • aňlatmaklary
 • aňlatmaklaryna
 • aňlatmaklarynda
 • aňlatmaklyga
 • aňlatmaklygy
 • aňlatmaklygyň
 • aňlatmaklyk
 • aňlatmakçy
 • aňlatmalar
 • aňlatmalara
 • aňlatmalarda
 • aňlatmalardan
 • aňlatmalary
 • aňlatmalaryna
 • aňlatmalaryny
 • aňlatmalarynyň
 • aňlatmalaryň
 • aňlatmaly
 • aňlatmalydygyny
 • aňlatmalydyr
 • aňlatman
 • aňlatmany
 • aňlatmanyň
 • aňlatmasy
 • aňlatmasydyr
 • aňlatmasyna
 • aňlatmasynda
 • aňlatmasyndan
 • aňlatmasyny
 • aňlatmasynyň
 • aňlatmazlyga
 • aňlatmazlygyň
 • aňlatmazlyk
 • aňlatmaýan
 • aňlatmaýandygy
 • aňlatmaýandygyna
 • aňlatmaýandygyndan
 • aňlatmaýandygyny
 • aňlatmaýanlar
 • aňlatmaýanlygy
 • aňlatmaýar
 • aňlatmaýardy
 • aňlatmaýarlar
 • aňlatmaýarmy
 • aňlatsa
 • aňlatsa-da
 • aňlatsak
 • aňlatsalar