aňňatlyk

Giden depelik ýer, beýikli-pesli meýdan, depelik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aňňatlyk - aňňatlygy.


Duş gelýän formalary
  • aňňatlyklaryň