at

[a:ň]

 1. Pikir, oý, düşünje.

  • Her işiňde kuwwat berýär aň saňa. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 2. Huş, akyl.

  • Ýykylýan, iňleýän hatda ölýän hem, Ýeňişden özgesi gelmeýär aňa. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ak gireni bilen aň girmez. (nakyl)

aňyňy ýitirmek

Akyldan azaşmak, akylyňy aldyrmak.


Duş gelýän formalary
 • aňa
 • aňam
 • aňda
 • aňdaky
 • aňdakyň
 • aňdan
 • aňdanam
 • aňdy
 • aňdyk
 • aňdylar
 • aňdylarmy
 • aňdym
 • aňdymy
 • aňdyr
 • aňdyňmy
 • aňlar
 • aňlardan
 • aňlardy
 • aňlary
 • aňlaryna
 • aňlarynda
 • aňly
 • aňlyk
 • aňlylyk
 • aňsyz
 • aňsyza
 • aňsyzlaryň
 • aňsyzlyga
 • aňsyzlygy
 • aňsyzlygyň
 • aňsyzlyk
 • aňy
 • aňydyr
 • aňym
 • aňyma
 • aňymda
 • aňymdaky
 • aňymdyr
 • aňymy
 • aňymyz
 • aňymyza
 • aňymyzda
 • aňymyzdan
 • aňymyzy
 • aňymyzyň
 • aňymyň
 • aňyn
 • aňyna
 • aňynda
 • aňyndaky
 • aňyndan
 • aňyny
 • aňynyň
 • aňyň
 • aňyňa
 • aňyňda
 • aňyňdaky
 • aňyňdan
 • aňyňy
 • aňyňyz
 • aňyňyza
 • aňyňyzda
 • aňyňyzy