aýlawça

Kiçijik aýlaw ýer, öwrüm; çylşyrymly, bulaşyk.

  • Ýöne men çykyp bolmajak bir jadyly aýlawçanyň içine düşüpdirin. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • aýlawçanyň