aýlanmak işlik

 1. Pyrlanmak, tigirlenmek.

  • Balerina bir aýagynda birnäçe gezek aýlandy.

 2. Barlap, görüp gaýtmak, synlamak.

 3. Göçme manyda Belli bir hala öwrülmek.

  • Bol suw bilen ýer tapyşsa, ülke gülzara aýlanardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Gezelenç etmek.

  • Şu adam birnäçe aýdan bäri derýa boýlarynda aýlanyp ýör. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

daşynda aýlanmak

seret daş 2


Duş gelýän formalary
 • aýlanam
 • aýlanan
 • aýlananda
 • aýlanandan
 • aýlanandygymy
 • aýlanandygyna
 • aýlanandygyny
 • aýlanandyklary
 • aýlanandyklaryny
 • aýlanandyr
 • aýlananlar
 • aýlananlarynda
 • aýlananlaryndan
 • aýlananlaryny
 • aýlananlaryň
 • aýlananlygy
 • aýlananok
 • aýlanansoň
 • aýlanany
 • aýlananym
 • aýlananyndan
 • aýlananyny
 • aýlanar
 • aýlanar-da
 • aýlanara
 • aýlanarda
 • aýlanardy
 • aýlanardyk
 • aýlanardyň
 • aýlanarlar
 • aýlanaryn
 • aýlanarys
 • aýlanarça
 • aýlanasym
 • aýlanaýdy
 • aýlanaýmaly
 • aýlanaýsa
 • aýlanaýyn
 • aýlanaňok
 • aýlandy
 • aýlandy-da
 • aýlandygyny
 • aýlandygyça
 • aýlandyk
 • aýlandykdan
 • aýlandykça
 • aýlandylar
 • aýlandym
 • aýlandymy
 • aýlandyr
 • aýlandyňmy
 • aýlandyňyzmy
 • aýlanjagyny
 • aýlanjak
 • aýlanlarymy
 • aýlanlarynda
 • aýlanma
 • aýlanmady
 • aýlanmadygyma
 • aýlanmadygyny
 • aýlanmadyk
 • aýlanmaga
 • aýlanmagy
 • aýlanmagydyr
 • aýlanmagym
 • aýlanmagyna
 • aýlanmagynda
 • aýlanmagyndan
 • aýlanmagyny
 • aýlanmagynyň
 • aýlanmagyňy
 • aýlanmajak
 • aýlanmak
 • aýlanmakdan
 • aýlanmakdyr
 • aýlanmaklyga
 • aýlanmaklyk
 • aýlanmakçy
 • aýlanmaly
 • aýlanmalydy
 • aýlanmalydygy
 • aýlanman
 • aýlanmandy
 • aýlanmany
 • aýlanmanyň
 • aýlanmasy
 • aýlanmasyn
 • aýlanmasyna
 • aýlanmasyndan
 • aýlanmasyny
 • aýlanmasynyň
 • aýlanmaz
 • aýlanmazmy
 • aýlanmaýan
 • aýlanmaýar
 • aýlanmaýarlar
 • aýlanmyş
 • aýlansa
 • aýlansa-da
 • aýlansalar
 • aýlansam
 • aýlansaň
 • aýlansaň-da
 • aýlansyn
 • aýlansynlar
 • aýlanybam
 • aýlanyp
 • aýlanypdy
 • aýlanypdyr
 • aýlanypdyr-da
 • aýlanypdyrlar
 • aýlanypjyk
 • aýlanyň
 • aýlanýan
 • aýlanýandygy
 • aýlanýandygyna
 • aýlanýandygyny
 • aýlanýandyr
 • aýlanýandyrlar
 • aýlanýanlygy
 • aýlanýany
 • aýlanýanyny
 • aýlanýança
 • aýlanýar
 • aýlanýar-da
 • aýlanýardy
 • aýlanýardylar
 • aýlanýarlar
 • aýlanýarys