aýdyňlaşdyrmak aý‧dyň‧laş‧dyr‧mak işlik

[a:ýdyňlaşdyrmak]

Anygyna ýetmek, hakykatyna düşünmek, takyklamak, belli etmek.

 • Bolup geçen betbagtçylykly waka gylyk-häsiýetleri aýdyňlaşdyrýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Bu meseläni aýdyňlaşdyrmak gerek.


Duş gelýän formalary
 • aýdyňlaşdyraly
 • aýdyňlaşdyralyň
 • aýdyňlaşdyranok
 • aýdyňlaşdyransoň
 • aýdyňlaşdyrar
 • aýdyňlaşdyrdy
 • aýdyňlaşdyrdygyň
 • aýdyňlaşdyrdylar
 • aýdyňlaşdyrma
 • aýdyňlaşdyrmady
 • aýdyňlaşdyrmaga
 • aýdyňlaşdyrmaga-da
 • aýdyňlaşdyrmagy
 • aýdyňlaşdyrmagymyz
 • aýdyňlaşdyrmagyň
 • aýdyňlaşdyrmak
 • aýdyňlaşdyrmakda
 • aýdyňlaşdyrmakdan
 • aýdyňlaşdyrmakdyr
 • aýdyňlaşdyrmaklyga
 • aýdyňlaşdyrmaklygy
 • aýdyňlaşdyrmaklygyň
 • aýdyňlaşdyrmaklyk
 • aýdyňlaşdyrmalaryny
 • aýdyňlaşdyrmalaryň
 • aýdyňlaşdyrmaly
 • aýdyňlaşdyrmalydyr
 • aýdyňlaşdyrman
 • aýdyňlaşdyrmaýar
 • aýdyňlaşdyrsa
 • aýdyňlaşdyrsa-da
 • aýdyňlaşdyryp
 • aýdyňlaşdyrypdyr
 • aýdyňlaşdyrýan
 • aýdyňlaşdyrýar
 • aýdyňlaşdyrýarlar