aýba-aý aý‧ba-aý

[a:ýba-a:ý]

Her aýda, aýly-aýyna.

  • Biziň aýba-aý düzýän iş meýilnamalarymyz ýygnakda tassyklanylýar.

  • Iş tabşyryklaryny aýba-aý artykmajy bilen ýerine ýetirýän ýoldaşlar bar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)