aýawly a‧ýaw‧ly sypat

Goralýan, aýalyp saklanylýan.

  • Ýöne sen özüňi aýawly sakla! (M. Gorkiý, Ene)

  • Men kitaplary aýawly saklamak barada gürrüň berdim. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • aýawlyja
  • aýawlylygy
  • aýawlylygyny
  • aýawlylyk
  • aýawlylykdan