aýal a‧ýal

[aýa:l]

 1. Jynsy boýunça erkege gapma-garşylykly bolan adam, şahs.

  • Erkek azat, aýal azat, gyz azat. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Ýoldaş, ýassykdaş, hatyn, heleý.

  • Ol haty, belki, özüniň iň golaý adamlaryna ýazandyr, belki, aýalyna ýa çagalaryna ýazandyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kakaly ýuwnup bolýança, aýaly Üzümgül nahar getirdi.

öý hojalykçy aýal

Jemgyýetçilik işinde işlemän, diňe öý hojalyk işi bilen meşgullanýan aýal.


Duş gelýän formalary
 • aýal-da
 • aýala
 • aýalady
 • aýalam
 • aýalda
 • aýaldan
 • aýaldanam
 • aýaldy
 • aýaldygymy
 • aýaldygyny
 • aýaldyr
 • aýallar
 • aýallar-da
 • aýallara
 • aýallaram
 • aýallarda
 • aýallardaky
 • aýallardan
 • aýallardyr
 • aýallary
 • aýallary-da
 • aýallarydy
 • aýallarydyr
 • aýallarym
 • aýallarymyz
 • aýallarymyza
 • aýallarymyzy
 • aýallarymyzyň
 • aýallarymyň
 • aýallaryn
 • aýallaryna
 • aýallarynda
 • aýallaryndan
 • aýallaryndanam
 • aýallaryny
 • aýallarynyň
 • aýallarynyňam
 • aýallaryň
 • aýallaryňam
 • aýallaryňdan
 • aýallaryňyz
 • aýally
 • aýallyga
 • aýallyk
 • aýallylyga
 • aýallylyk
 • aýalmy
 • aýalsyz
 • aýalsyza
 • aýalsyzam
 • aýalsyzlyk
 • aýaly
 • aýaly-da
 • aýalydy
 • aýalydyr
 • aýalym
 • aýalyma
 • aýalymam
 • aýalymdan
 • aýalymdy
 • aýalymy
 • aýalymyz
 • aýalymyzdyr
 • aýalymyň
 • aýalyn
 • aýalyna
 • aýalynam
 • aýalynda
 • aýalyndan
 • aýalyny
 • aýalyny-da
 • aýalynyň
 • aýalynyňam
 • aýalynyňky
 • aýalyň
 • aýalyňa
 • aýalyňam
 • aýalyňdan
 • aýalyňky
 • aýalyňkymy
 • aýalyňy
 • aýalyňyz
 • aýalyňyzam
 • aýalyňyzdan
 • aýalyňyzdyr
 • aýalyňyzy
 • aýalyňyzyň