aýakly sypat

 1. Aýagy bar bolan.

 2. Gaty ýöreýän, çus, ýörgür, gitgir.

  • Aýakly at.

dört aýakly

Aýagy dört bolan hemme mallar.

elli-aýakly

Işe ukyply, hereketli, iş başarjaň.

 • Ol elli-aýakly maşgala ahyryn.

iki aýakly

Adam.

 • Iki aýakly, iki günde. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • aýakla
 • aýaklady
 • aýaklam
 • aýaklydan
 • aýaklyjasy
 • aýaklylar
 • aýaklylaryň
 • aýaklylaryňam
 • aýaklylyk
 • aýaklynyň
 • aýaklyň