aýa

[a:ýa]

Eliň iç ýüzi, ýumruk açylanda eliň iç ýüzündäki tekiz ýer.

 • Ene işikde saklandy-da, eliniň aýasy gözüne penalap, içerik garady. (M. Gorkiý, Ene)

eliň aýasy ýaly

seret el

 • Eliň aýasy ýaly meýdan.

eliň aýasynda saklamak

seret el

 • Şunuň ýaly ärim bolsa, men elimiň aýasynda saklardym. (A Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • aýa-da
 • aýada
 • aýady
 • aýadym
 • aýalam
 • aýalardan
 • aýalardyr
 • aýalary
 • aýalaryna
 • aýalarynda
 • aýalaryny
 • aýalarynyň
 • aýalaryň
 • aýalaryňy
 • aýaly
 • aýalydy
 • aýalydyr
 • aýalym
 • aýalyma
 • aýalymam
 • aýalymdan
 • aýalymdy
 • aýalymy
 • aýalymyz
 • aýalymyzdyr
 • aýalymyň
 • aýalyna
 • aýalynam
 • aýalynda
 • aýalyndan
 • aýalyny
 • aýalynyň
 • aýalynyňam
 • aýalyň
 • aýalyňa
 • aýalyňam
 • aýalyňdan
 • aýalyňy
 • aýalyňyz
 • aýalyňyzam
 • aýalyňyzdan
 • aýalyňyzdyr
 • aýalyňyzy
 • aýalyňyzyň
 • aýam
 • aýama
 • aýamda
 • aýamy
 • aýamyň
 • aýany
 • aýanyň
 • aýasy
 • aýasyn
 • aýasyna
 • aýasynda
 • aýasyndaky
 • aýasyndan
 • aýasyny
 • aýasynyň
 • aýasyz
 • aýaň
 • aýaňa
 • aýaňy