-ha -ha 2

[-ha:]

Basymy özüne geçirmeýän we defis arkaly ýazylýan, güýçlendiriji goşulma.

  • Ugrumyzy-ha ýalňyşýan däldiris! («Görogly» eposy)