žonglýorlyk žonglýor‧lyk

Žonglýoryň sungaty, käri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem žonglýorlyk - žonglýorlygy.