ženeşen že‧ne‧şen

Botanika Kökünden derman edilýän ösümlik.