žargon žar‧gon

Özüniň grammatik gurluşy we sözlük fondy bolman, umumy halk dilinden tapawutlanýan spesifik, ýasama, şertli sözleri we aňlatmalary bar bolup, bir sosial toparyň talabyny kanagatlandyrýan sözleýiş.


Duş gelýän formalary
 • žargonlar
 • žargonlara
 • žargonlarda
 • žargonlardan
 • žargonlardyr
 • žargonlary
 • žargonlaryna
 • žargonlaryň
 • žargony
 • žargonynda
 • žargonyň