şyrpyldy

Bir zadyň bir ýere ykjam degmeginden we ş. m. ýüze çykýan ses.

  • Köwşüň şyrpyldysy eşidilip başlady. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)