şyrpyldatmak işlik

Şyrpyldyly ses çykartmak, şyrpyldyly ses etdirmek.

  • Ogulsoltan eje galoşlaryny şyrpyldadyp eýwanyna bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şyrpyldatmak - şyrpyldadýar, şyrpyldadar, şyrpyldadypdyr.