şyrlamak işlik

Şyrrydyly ses çykmak, şyrryldyly seslenmek.

  • Häzir burawlarda hem kiçijik posýologyň bir näçe ýerinde kranlardan dury suw şyrlap akýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)