şyrkyldy

Bir zat açylanda, ýapylanda, hereket edende we ş. m. döreýän zarply ses.

  • Demir gapyň kiçijik gapagyny şyrkyldy bilen açyp, oňa her gün bir bölek ölmez-ödi çörek berdiler, her gün hem ýuwundy ýaly bir susak gyzgyn suw hem uzatdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)