şyrdak şyr‧dak at

Depesine mata tutulyp tikilýän telpek ýa-da şonuň ýaly telpegiň üsti.

  • Öwez başyndaky şyrdagyny çykaryp silkişdirdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol akýan burçak derlerini.

  • Şyrdagy bilen syrdy. («Kolhoz günleri»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şyrdak - şyrdagy.


Duş gelýän formalary
  • şyrdagy
  • şyrdagyna
  • şyrdagyny
  • şyrdagynyň
  • şyrdakdan
  • şyrdakly
  • şyrdaksyz