şykyrdaşmak işlik

Şykyrdyly seslenişmek, bilelikde, yzly-yzyna şykyrdamak.

  • Şykyrdaşyp duran atyr ysly ýüzlükler gerek. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)