şygar

[şyga:r]

  1. Ýolbaşçy ideýany, syýasy talaby gysga formada aňladýan ýüzlenme, çagyryş.

  2. Ýüzlenme ýa-da çagyryş mazmunly ýazylan plakat.

    • Diwaryň ýüzüne hem ýörite agaçlara gerlip goýlan dürli nagyşly owadan şygarlar iş hereketini has-da çaltlandyrmaga, nebiti plandan artyk öndürmäge ündeýärdiler. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)