şuwwuldamak işlik

Şuwwuldyly ses çykmak, şuwwuldyly seslenmek.

  • Ýel misli bir gaýgyly heň çalýan ýaly şuwwuldaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Uwlaşýan şagallaryň sesi-de ýeliň şuwwuldysyna goşulyp, bu howsalaly gije ala-zenzele bolup durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Atylan oklar şuwwuldap üstümize inýärdi.