şumjaryşmak işlik

Köpçülik bolup şumjarmak, bilelikde şumjarmak.