şumjarmak işlik

Sessiz aglamjyramak aglajak-aglajak bolmak.

  • A gyz, bolup oturşyň näteňet! Heý, şumjaryp gal, şumjaryp galan! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • şumjarany
  • şumjardy
  • şumjarma
  • şumjarma-da
  • şumjarmaga
  • şumjarmak
  • şumjaryp