şulukçylyk

seret şuluklyk

  • Siz milletiň içine şulukçylyk salýarsyňyz. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şulukçylyk - şulukçylygy.