şowwuldamak işlik

Şowwuldyly ses çykarmak, şowwuldyly seslenmek.

  • Sowuk şemal şowwuldaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • şowwuldaýardy