şowurdy

Käbir guran ösümlikleriň, ýüpek zatlaryň we ş. m. sürtelmegi netijesinde döreýän ses.

  • Bibijik atlaz köýneginiň şowurdysyna çala begenmeýärdi.


Duş gelýän formalary
  • şowurdyly
  • şowurdysy
  • şowurdysyna