şowurdy

Käbir guran ösümlikleriň, ýüpek zatlaryň we ş. m. sürtelmegi netijesinde döreýän ses.

  • Bibijik atlaz köýneginiň şowurdysyna çala begenmeýärdi.