şowurdatmak işlik

Şowurdyly ses çykartmak, şowurdyly ses etdirmek.

  • Bularyň öňünden gyrmyzy köýnegini şowurdadyp, pete-pet çykan Bahardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şowurdatmak - şowurdadýar, şowurdadar, şowurdadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • şowurdadyp