şowurdamak işlik

Şowurdyly ses çykmak, şowurdyly seslenmek.

  • Egnindäki ýüpek haladyň çalaja şowurdysy eşidilip durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Äpet ýylanyň girip giden selinleriniň arasynda heniz-de şowurdy ýatanokdy. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • şowurdamak
  • şowurdap
  • şowurdaýar