şorluk şor‧luk

[şo:rluk]

 1. Şor bolmaklyk, duzy barlyk, duzlulyk.

 2. Topragynyň düzüminde duz bar bolan ýer, şor toprakly giň meýdan.

  • Şorluklary ýok edip aňyrysyna göz ýetmeýän kartalar çekdik. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Şorlukda öserdi çaýyr, ýylgynlar, Käte oňa çopan malyn kowardy. (A. Haýydow, Gök asman)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şorluk - şorlugy.


Duş gelýän formalary
 • şorluga
 • şorlugy
 • şorlugy-da
 • şorlugyna
 • şorlugyndan
 • şorlugyny
 • şorlugyň
 • şorlukda
 • şorlukdaky
 • şorlukdan
 • şorlukdyr
 • şorluklar
 • şorluklara
 • şorluklarda
 • şorluklardan
 • şorluklardyr
 • şorluklary
 • şorluklaryn
 • şorluklaryndan
 • şorluklaryny
 • şorluklaryň
 • şorlukly