şorlamak şor‧la‧mak işlik

[şo:rlamak]

Bir zadyň şory ýa-da duzy ýüzüňe çykmak, şor emele gelmek, şor çykmak.

 • Şorlan ýerleri ýuwmak -- bizde iň uly problema! (N. Jumaýew, Ak derek)

 • Onuň der bilen şorlan köýnegi saň gaty bolup galypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • şorlama
 • şorlamadyk
 • şorlamagy
 • şorlamagyna
 • şorlamagynyň
 • şorlamak
 • şorlamakdan
 • şorlamanyň
 • şorlan
 • şorlap
 • şorlar
 • şorlarda
 • şorlary